Prezydent Nowaczyk nie poprze idei obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Po ponad trzech miesiącach od wizyty naszego przedstawiciela Rafała Traks u prezydenta Elbląga otrzymaliśmy odpowiedz, co do współrealizacji projektu wprowadzenia w Elblągu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Niestety prezydent uznał, „iż obecne unormowania prawne nie pozwalają na wprowadzenie tego typu zapisów do Statutu Miasta”.

Przyznajemy, że jesteśmy zdziwieni takim podejściem władz miasta. Czy taka postawa ma sugerować, że takie miasta jak Gdynia, Szczecin, Słupsk, Sopot, Toruń, Łódź, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa, Opole czy Ełk złamały prawo. Rozumiemy, że władze obawiają się, że wojewoda Warmińsko-Mazurski może uchylić uchwałę, ale kto nie ryzykuje ten nie wygrywa. W zeszłym tygodniu zaryzykował Olsztyn i Rada Miejska przegłosowała uchwałę wprowadzającą obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Czy Elbląg zawsze musi być za Olsztynem?

Ze względu na okres referendalny i możliwość odwołania władz Elbląga 14 kwietnia br. Elbląska Inicjatywa Obywatelska większością głosów uczestników tworzących porozumienie zdecydowała się wstrzymać wszelkie działania na rzecz wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do momentu rozstrzygnięcia referendum. Do sprawy wrócimy, a Elbląg będzie zmierzał w kierunku otwarcia na obywateli. Nasze miasto zasługuje na prawo własnego projektu uchwały czy stanowiska złożonego przez jego mieszkańców.

treść pisma od prezydenta Grzegorza Nowaczyka

Elbląska Inicjatywa Obywatelska z wizytą u prezydenta miasta.

29 listopada 2012 roku naszemu przedstawicielowi Rafałowi Traks, który wywodzi się z Fundacji Republikańskiej udało się spotkać z prezydentem Elbląga Grzegorzem Nowaczykiem. Na spotkaniu rozmawiano o wdrożeniu w Elblągu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz wsparcia ze strony prezydenta ale również Urzędu Miejskiego samego pomysłu oraz jego promocji.

Więcej

Informacja prasowa z dnia 06.11.2012 roku dot. podpisania przez elbląskie organizacje pozarządowe otwartego porozumienia na rzecz wdrożenia w Elblągu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

03 października 2012 roku rozpoczęliśmy trudny i długi proces konsultacji. Jako pierwszych wytypowaliśmy organizacje pozarządowe oraz ruchy obywatelskie i młodzieżowe. Udało nam się doręczyć osobiście, e-mailowo lub pocztą listową listy dotyczące podjęcia wspólnych działań przy pracy na rzecz utworzenia w Elblągu Inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców. Dzisiaj na państwa oczach możemy dostrzec efekty tej pracy. Zostanie podpisane otwarte porozumienie na rzecz wdrożenia w Elblągu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Stronami porozumienia są elbląskie organizacje pozarządowe i ruchy obywatelski takie jak Fundacja Republikańska, Elbląski Komitet Obywatelski, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Elbląg Europa, Forum Rozwoju Elbląga i Młodzieżowa Rada Miasta Elbląga. Głównym zadaniem wynikającym z podpisanego  porozumienia jest utworzenie zespołu, który:

  • Sporządzi projekt uchwały Rady Miasta Elbląga w sprawie zmiany uchwały Nr IX/224/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląga;
  • Doprowadzi do zgłoszenia w/w projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w Elblągu;
  • Będzie współorganizował konsultacje społeczne dotyczące w/w projektu uchwały;
  • Będzie promował inicjatywę wśród liderów opinii i mieszkańców Elbląga; Więcej

Otwarte porozumienie na rzecz wdrożenia w Elblągu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Elbląg, dnia 06 listopada 2012 roku

 

 

Otwarte porozumienie

na rzecz wdrożenia w Elblągu

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

 

Preambuła

            W obecnym stanie prawnym elblążanie nie mogą wnosić swoich projektów uchwał pod obrady sesji Rady Miejskiej. Mechanizm taki funkcjonuje w wielu polskich miastach, m.in. w Gdyni, w Szczecinie, w Słupsku, w Sopocie, w Toruniu czy w Warszawie. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Elbląga również powinni korzystać z tego narzędzia partycypacji społecznej. Przyznanie mieszkańcom Elbląga prawa inicjatywy uchwałodawczej realizuje ponadto zadanie gminy, jakim jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej (art. 7 ust. 1, pkt. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej

Zapraszamy na konferencję prasową Elbląskiej Inicjatywy Obywatelskiej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem wdrożenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Elblągu na konferencję prasową, która odbędzie się we wtorek 6 listopada o godzinie 12:00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych „Na Jaszczurach” przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w Elblągu. Po konferencji będzie można z nami porozmawiać na w/w temat i nie tylko ;)
Więcej

Informacja ze spotkania organizacji wspierających powstanie w Elblągu inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców.

W piątek 19 października 2012 roku  w odpowiedzi na przesłane listy do organizacji elbląskim, którym bliska jest idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, Rafał Traks reprezentujący Klub Republikański w Elblągu zorganizował spotkanie z adresatami przesłanych 3 października listów, które odbyło się w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Więcej

Wywiad przeprowadzony przez portal www.bogatyelblag.pl Elbląska Inicjatywa Obywatelska – rozmowa z współinicjatorem inicjatywy

1 października rozpoczęła się  historia i akcja utworzenia Elbląskiej Inicjatywa Obywatelskiej. O celach, kolejnych krokach oraz idei w krótkiej rozmowie powiedział nam Rafał Traks – współinicjator inicjatywy.

Więcej

Rozpoczynamy proces konsultacji

W poniedziałek kiedy rozpoczynaliśmy proces utworzenia w naszym mieście inicjatywy uchwałodawczej informowaliśmy was, że w najbliższym czasie chcemy spotkać się z radnymi Klubów i kół Radnych Rady Miasta Elbląga. Mamy również zamiar przesłać projekt do konsultacji do elbląskich organizacji pozarządowych. Przeprowadzane konsultacje dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, będą polegały na pokazaniu plusów tego narzędzia, które mam nadzieję będzie w rękach elblążan. Chcemy przekonywać radnych oraz organizacje pozarządowe działające w naszym mieście do tego, by poparli wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej!

Więcej

Rusza akcja Elbląska Inicjatywa Obywatelska

Dzisiaj na ręce pracowników Biura Rady Miejskiej złożyłem List do Pana Jerzego Wcisły Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie projektu uchwały  obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców Elbląga w raz projektem uchwały. List oraz projekt uchwały rozpoczyna akcję dotyczącą powołania w naszym mieście instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Uważam, że elblążanie powinni mieć większy niż  dotychczas wpływ na sprawy Elbląga.

Więcej